رفتن به بالا
    Cart Is Empty

    سبد خرید شما خالی است.


میزان مصرف شیر در خانوارهای شهری درمقایسه با چیپس و پفک

نویسنده : letstartwppl ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ تعداد نظرات : ۰

سالمین: بنا براظهار خانوارها، در استانهای مرکزی، اردبیل، آذربایجان‌غربی، و قزوین بیشترین سیگار را هر عضو خانوار پانزده ساله و بیشتر، مصرف کرده است.

به گزارش سالمین به نقل از خبرآنلاین، امنیت غذایی امروزه از موضوع های پراهمیتی برای کشور ها تلقی می شود . تغذیه وبهداشت غذایی از موضوع هایی است که به سلامت نسل فردا ارتباط دارد. سلامت تن ، روان و قوه دماغی افراد یک کشور به چگونگی الگوی غذایی و برنامه‌ریزی برای بودجه وتخصیص منابع صحیح خانوارها برای مصرف خوراکی ضروری، بستگی دارد.

سید حسین پیمان کارشناس و تحلیلگر آمار از تحقیقات انجام شده در خصوص هزینه‌های ماهانه مصرف شیر هر فرد عضو خانوار شهری و مقایسه آن با مجموع هزینه کالاهای غیر ضروری دخانیات، پفک، نوشابه و آدامس خبر داد.

به گفته وی این تحقیقات براساس محاسبات از آخرین آمار خام طرح هزینه و درآمد شهری سال ۱۳۹۳، مرکز آمارایران، تهیه شده است.

وی افزود: تاکید این تحقیق برمقایسه اقلام مصرفی کالای ضروری از نظر بهداشت تغذیه، و حساس کردن جامعه برای افزایش کارایی و تخصیص منابع بودجه خانوار به کالای مفید بوده و صرفا هزینه را مورد تاکید قرار نداده است.

یافته ها درسطح متوسط کشور

پیمان در تشریح هزینه‌های هر خانوار شهری درسال ۱۳۹۳ گفت: هر خانوار برای هر عضو خود، ماهانه مبلغ ۵۳۷۸ تومان برای مجموع دخانیات، پفک، نوشابه وآدامس پرداخت کرده است که این مبلغ حدود ۴ درصد کل هزینه خوراک هرخانوار در سال ۱۳۹۳، بوده است.

وی در ادامه گفت: درمقابل مبلغ ۴۰۶۴، تومان برای شیر پرداخت شده است که ۳ درصد هزینه خوراک هر خانوار برآورد می شود، یعنی به طورمتوسط هر خانوار کشور برای هزینه شیر هر عضو خود به اندازه ۷۵ درصد مجموع هزینه های دخانیات، پفک نوشابه وآدامس، پرداخت کرده است، وچنین کالاهایی به طور ضمنی در بودجه خانوارها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.

وی خاطرنشان ساخت: این درصورتی است که ۳۰ درصد از اعضای خانوارهای کشور دراین سال، در سنین رشد (سن تا نوزده سالگی) قرار داشته اند و شیر یکی از نیازهای اساسی تغذیه آن ها تلقی می شود. براساس این تحقیق درسال ۱۳۹۳، هر فرد عضو خانوار در کشور به طور متوسط درماه ۲۳/۲، کیلو شیر مصرف کرده است.

این تحلیلگر آمار در ادامه گفت: به طور متوسط هرخانوار شهری درسال ۱۳۹۳ ، برای عضو پانزده سال به بالای خود مبلغ۳۵۳۳ تومان ماهانه برای دخانیات هزینه پرداخت کرده وهرعضو خانوار ۳۱ نخ سیگار درماه مصرف داشته است ( البته کم گویی سیستماتیک، دراقلام ازجمله دخانیات وعلاوه برآن کم گویی به دلیل نبود آگاهی از مصرف اعضای غیر پاسخگوی خانوار ، باید مورد ملاحظه قرار داد). محاسبات این تحقیق نشان می دهد در هجده ونیم درصد از خانوارهای شهری کشور درسال ۱۳۹۳، سیگار مصرف شده است.

سرانه ماهانه مصرف شیر و تنقلات در خانوارهای شهری
یافته ها براساس گروه های درآمدی

کارشناس آمار ارقام محاسبه شده بالا را با احتمال ۹۵ درصد اطمینان، قابل تعمیم به کل خانوارهای شهری دانسته و گفت: اما درخصوص رفتارمصرفی خانوارها درگروه های درآمدی (دهک ها)، درسطح نمونه ۱۸۸۸۶ خانوار شهری آمارگیری سال ۱۳۹۳، طرح آماری هزینه ودرآمد شهری مرکز آمارایران ، ارایه می شود.

وی توضیح داد: دهک بندی درآمدی خانوارها دراین تحقیق براساس سرانه هزینه کل خانوار به عنوان نماینده درآمد خانوار محاسبه شده است .

پیمان در خصوص نسبت هزینه ای که خانوارهای با پایین ترین درآمد( دهک اول) برای شیر خود پرداخت کرده، به هزینه کالاهای غیر مفید (مجموع دخانیات، پفک، نوشابه وآدامس)، عدد ۵۲ درصد را اعلام کرده و گفت: این درصورتی است که ۴۱درصد از اعضای این دهک درآمدی، درسنین رشد قرار داشته اند (تا۱۹سالگی) و هر عضو خانوار به طور متوسط ماهانه ۰.۹۳،( نو دوسه درصد) کیلو، (هفت دهم کمتر از یک کیلو) شیر مصرف کرده است.

وی در ادامه افزود: نسبت هزینه های شیر به مجموع هزینه کالاهای دخانیات، پفک، نوشابه وآدامس، در دهک دهم، ۹۷درصد بوده است و ۱۸درصد از اعضای این دهک درآمدی، درسنین رشد قرارداشته اند و هر عضو این خانوارها ۴.۱۹ کیلو درماه شیر مصرف کرده است.

به گفته این کارشناس آمار هرعضو خانوار بالاترین گروه درآمد(دهک دهم) حدود چهار و نیم برابرِ پایین ترین گروه درآمدی (دهک اول) درماه شیر مصرف می کند که به طور متوسط خانوارهای پایین ترین گروه درآمدی (دهک اول) دو عضو و بالاترین گروه درآمدی، حدود نیم عضو، درسنین رشد داشته اند.

سرانه ماهانه مصرف شیر و تنقلات در خانوارهای شهری
یافته ها براساس الگوی مصرف استانی

وی در ادامه از تحقیق بر روی تفاوت استان های مختلف در این آمار گفته و اظهار کرد: خانوارهای استان های سمنان، مازندران، زنجان، تهران، آذربایجان شرقی بیشترین و خانوارهای استان های لرستان،کهگیلویه، بوشهر، سیستان وبلوچستان، وهرمزگان کمترین نسبت هزینه های شیر، به مجموع هزینه های دخانیات، پفک، نوشابه وآدامس را (درسطح نمونه های مورد بررسی) داشته اند. (جدول۳ )

به گفته وی کمترین هزینه شیر برای هرعضو به ترتیب درخانوارهای استان های لرستان،ایلام، بوشهر،کهگیلویه وهرمزگان درسال ۱۳۹۳، پرداخت شده است، و بیشترین مصرف شیر برای هر عضو خانوار به ترتیب دراستان های زنجان، تهران، خراسان رضوی، چهارمحال وخراسان جنوبی، بوده است.

پیمان افزود: در خانوارهای استان های کهگیلویه، چهارمحال، لرستان، قزوین واردبیل بیشترین هزینه برای مجموع هزینه های دخانیات، پفک، نوشابه وآدامس هر عضو پرداخت شده است.

پیمان با اشاره به آمار مصرف سیگار در استانهای کشور گفت: بنا براظهار خانوارها، در استانهای مرکزی، اردبیل، آذربایجان‌غربی، و قزوین بیشترین سیگار را هر عضو خانوار پانزده ساله و بیشتر، مصرف کرده است.

سرانه ماهانه مصرف شیر و تنقلات در خانوارهای شهری
وی ادامه داد: کمترین مصرف شیر درخانوارهای استان های لرستان، ایلام، بوشهر، هرمزگان وکهگیلویه و بیشترین هزینه برای نوشابه دراستان های کهگیلویه، خراسان جنوبی، هرمزگان، خراسان رضوی وبوشهر پرداخت شده است.

این کارشناس آمار در ادامه گفت‌و‌گو با ارائه راهکارهایی در خصوص اصلاح مدل تغذیه و مصرف مواد غذایی گفت: از ضروت های اقتصادمقاومتی، تصحیح الگوی مصرف درجهت سلامت ورفاه وانباشت پس انداز خانوارهاست که نهاد های مرتبط با آن، باید فرهنگ لازم والویت درمصرف کالاها را ایجاد نمایند. باتوجه به تفاوت بارز مصرف شیرِ گروه های پایین و بالا درآمدی ، ضرورت اهمیت یارانه شیر برای گروه های (دهک های) پایین درآمدی قابل توجه است .

پیمان ادامه داد: تفاوت بارز و معنی داری درمصرف سیگارِ گروه های بالا وپایین درآمدی دراین تحقیق مشاهده نشد ، از این رو فرهنگ سازی و بهداشت سلامت دررمصرف سیگار برای همه گروه های درآمدی توسط نهادهای مرتبط لازم است.

وی در پایان تاکید کرد: نهادهای مرتبط با سلامت وبهداشت کشور، برای فرهنگ سازی وبهبود مصرف مواد مغذی درجامعه، می توانند استان های دارای مصرف بالادرکالاهای غیر مفید (مانند دخانیات) را در اولویت قرار دهند.