بیماریهای مفاصل و استخوان


بیشتر بخوانید
  آتروفی چیست ؟ آتروفی عضله به معنی لاغر و ضعیف شدن عضله است. آتروفی عضله می‌‌تواند به دنبال کاهش...
بیشتر بخوانید
تعریف سیاتیک به دردی که در طول مسیر عصب سیاتیک ( از پایین کمر و باسن تا پا ها )...
بیشتر بخوانید
آنچه که درباره دیسک گردن و درمان درد آن باید بدانید! با افزایش سن، بسیاری از افراد مبتلا به دردهای...
بیشتر بخوانید
تعریف رگ به رگ شدن مچ پا یعنی رباط قوزک پا، کشیده و یا پاره شده است. رگ به رگ...
بیشتر بخوانید
تعریف پارگی‌ و بیرون‌زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ در اثر از هم‌ گسیختگی‌ ناگهانی‌ یا تدریجی‌ رباط ها و بافت های‌...
بیشتر بخوانید
تعریف دررفتگی به حالتی می‌گویند که در آن دو سطحی که مفصل را تشکیل می‌دهند از یکدیگر جداشوند. به بیان...
بیشتر بخوانید
تعریف مفصل محلی است که دو استخوان در کنار یکدیگر قرار گرفته و در آن محل نسبت به هم حرکت...
بیشتر بخوانید
تعریف مفصل اصلی شانه بین سر استخوان بازو و قسمت مفصلی استخوان کتف (گلنوئید ) است. سر بازو گرد و...
بیشتر بخوانید
تعریف درد لگن بیماری شایعی است که مشکلات مختلفی باعث آن می شوند. محل خاص بروز درد در ناحیه لگن...
بیشتر بخوانید
تعریف َزخم بَستر به آسیب بافت بدن(شامل پوست٬ درم٬ اپیدرم و ماهیچه) در اثر ایجاد فشار درازمدت بر یک یا...