آلرژی فصلی

سرخط خبرها

آلرژی پوستی بیشتر بخوانید
آلرژی پوستی آلرژی، واکنش افراطی سیستم ایمنی بدن نسبت به عوامل مختلف است. کسانی که دچار حساسیت هستند، دارای سیستم...
حساسیت و آلرژی بیشتر بخوانید
تعریف به انگلیسی: (allergy) واکنش بیش از حد سیستم ایمنی بدن نسبت به عوامل گوناگون است. کسانی که دچار حساسیت...