آلرژی فصلی

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
آلرژی پوستی آلرژی، واکنش افراطی سیستم ایمنی بدن نسبت به عوامل مختلف است. کسانی که دچار حساسیت هستند، دارای سیستم...
بیشتر بخوانید
تعریف به انگلیسی: (allergy) واکنش بیش از حد سیستم ایمنی بدن نسبت به عوامل گوناگون است. کسانی که دچار حساسیت...