آلودگی به کرم آسکاریس

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
کرم های روده ای سالمین نیوز: کرم‌های انگلی انسان به سه گروه اصلی گرد یا نخی (نماتودها)، پهن یا نواری...