آمله

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
آمله نام مصطلح: آمله نام سنتی: اَملج، آملج (1) نام عمومی: emblic (2) نام علمی: Phyllanthus emblica L. (1،2،3) خانواده:...