ابله

سرخط خبرها

آبله مرغان بیشتر بخوانید
آبله مرغان (واریسلا) آبله مرغان یک عفونت شدیدا مسری است که علامت و مشخصه آن ضایعات پوستی (بثورات وزیکولی varicella...