از گیاهان دارویی

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
پرسیاوشان نام‌های دیگر آن: شعرالجن، شعرالجبال، ساق‌الاسود، شعرالارض، کزبره البئر، لحاء الغول، جگر داروی سدابی، چترک، حشبشه الطحال، سنبل، شعرالخنازیر،...
بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: برخی گیاهان دارویی باید به صورت استاندارد شده مصرف شوند و مصرف مستقیم آن ها بعضا باعث بروز...