استریا

سرخط خبرها

خط حاملگی بیشتر بخوانید
تعریف استریا خطوط طولی روی پوست هستند که به دلیل نازک شدن لایه درم و اپیدرم پوست به شکل بریدگی...