استعمال خارجی

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: فلفل گیاهی است بالارونده و دارای ریشه های ساقه خیز و کوتاه که میوه آن ادویه ای است...