اسپاسم عضلانی

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: گرفتگی عضلانی و دردهای عضلانی علل مختلفی دارد که برای هرکدام از این علل راه کاری وجود دارد....
بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: گرفتگی پا زمانی ایجاد می شود که عضلات آن به شدت منقبض می شود بطوریکه از شدت انقباض...