اسپند دودکردن

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: از امام صادق(ع) درباره اسپند و کندر سوال شد پس آن حضرت فرمود: هیچ ریشه ای از گیاه...