افتادگی مثانه

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: مثانه عضوی کیسه مانند است که درون لگن قرار گرفته و وظیفه آن نگهداری ادراری است که از...