افزایش دمای بدن

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
افزایش دمای بدن تب‌ با منشأ نامشخص‌ عبارت‌ است‌ از بالاتر رفتن‌ درجه‌ حرارت‌ بدن‌ به‌ بیش‌ از 3/38 درجه‌...