انجیر خشک

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: انجیر در آسیا رویش می کند. انجیر خشک محتوی مقدار زیادی قند( در حدود ۶۰ درصد) می باشد....
بیشتر بخوانید
سالمین نیوز فواید انجیر: ۱- کاهش فشار خون انجیر منبع خوب پتاسیم می باشد و همان طور که می دانیم،...