انگشتان

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: قرار گرفتن در معرض هوای سرد همیشه با سرد شدن انگشتان دست همراه است. این اتفاق طبیعی است...