بارهنگ

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
بارهنگ بارهنگ (Plantago major L) گیاه چندساله‌ای از تیره بارهنگیان است. بارهنگ گیاهی است پایا، ظاهراً بی کرک یا کمی...