برطرف کننده گرفتگی صدا

سرخط خبرها

شکر سرخ بیشتر بخوانید
خواص شکر سرخ:   ملین و روان کنندۀ شکم است. و برای حلق و سینه و ریۀ خشک هم مفید...