بوی بد دهان

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
دستور العمل برطرف کردن بوی بد دهان : - صبح ناشتا عرق شاطره را با عرق کاسنی مخلوط کرده ودوقاشق...