بیماری آتاکسی

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
بیماری آتاکسی (عدم تعادل) آتاکسی گروهی از بیماری‌های دستگاه عصبی را توصیف می‌کند که باعث می‌شوند افراد دچار حرکات کنترل‌نشده...