بیماری ترس مفرط

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
بیماری ترس مفرط از حضور در مکان شلوغ تعریف آگورافوبیا (بازار هراسی یا گذرهراسی) یا ترس از مکانهایی که امکان...