بیماری تنبلی چشم

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
تنبلی چشم تنبلی چشم یا آمبلوپی (Amblyopia) که در حدود ۳درصد از افراد دیده می شود زمانی رخ می دهد...