بیماری خون در ادرار

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
تعریف هماچوری به معنای وجود خون در ادرار است. هماچوری میکروسکوپیک به این معنا است که خون موجود در ادرار...