بیماری ذات الجنب

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
تعریف ذات الجنب التهاب پرده جنب است،  پلوریت نیز نامیده می شود. ذات الجنب می تواند بعلت تحریک مستقیم و...