بیماری ریه

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
تعریف پلورزی یا پلوریت (Pleurisy) به معنی التهاب و تحریک پرده جنب است. پلورزی خود یک بیماری نیست بلکه ممکن...