ترک زبان

سرخط خبرها

خشکی دهان بیشتر بخوانید
تعریف خشک شدن مفرط فضای درون دهان که گاه باعث چسبیدن زبان و لب ها می شود. علائم و نشانه...