ترک پا

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
ترک کف پا: سالمین نیوز: عفونت‌های باکتریایی و قارچی موجود بر ترک‌های سطح کف پا ممکن است باعث مقاومت ترک‌ها...