ترک کف پا

سرخط خبرها

کف پا بیشتر بخوانید
ترک کف پا: سالمین نیوز: عفونت‌های باکتریایی و قارچی موجود بر ترک‌های سطح کف پا ممکن است باعث مقاومت ترک‌ها...