تشخصی سرطان ریه

سرخط خبرها

سرطان ریه بیشتر بخوانید
تعریف سرطان ریه یا چنگار ریه نوعی بیماری است که مشخصه آن رشد کنترل‌نشده سلول در بافت‌های ریه است. اگر...