تنگی مجرای ادرار مردان

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
تعریف تنگی مجرای ادرار عبارت از باریک شدن مجرای عبور ادرار به علت ضربه یا عفونت می باشد. مجرای ادرار...