تیروئید کم کار

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: این غده جزء بزرگترین غدد اندوکرین بوده که از دو لوب تشکیل شده است. وزن آن حدود بیست...