جداشدگی جفت

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
تعریف جدا شدن‌ جفت‌ قبل‌ از زایمان‌ عبارت‌ است‌ از جدا شدگی‌ جفت‌ از دیوارة‌ رحم‌ به‌ طور ناقص‌ در...