جراحی آب مروارید

سرخط خبرها

آب مروارید بیشتر بخوانید
آب مروارید چیست؟ آب مروارید عبارت است از کدر شدن عدسی چشم که بصورت طبیعی شفاف است. مانند پنجره ای...