جنون گاوی چیست

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
جنون گاوی  بیماری جنون گاوی یک بیماری کشنده و دژنراتیو عصبی مغزی قابل انتقال در گاو است که یک هفته...