جو

سرخط خبرها

برگ گندم و جو بیشتر بخوانید
سالمین نیوز : برگ گندم و برگ جو دارای موادی است که ضد سموم فلزات سنگین است و مصرف آن...