حساسیت به نیش زنبور

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
تعریف هنگامی که زنبور فردی را نیش می زند، مواد سمی را وارد پوست او می کند و باعث بروز...