خال گوشتی

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
تعریف خال، لکه ها یا زائده های رنگی در اندازه و شکل های مختلف هستند و معمولاً به رنگ قهوه...