خشکی مزاج

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: رشد موها، حالت موها, نوع ترشحات بینی, داشتن حواس ۵ گانه بسیارضعیف یا قوی, حرکات، خواب و مواردی...