خشک کردن انجیر

سرخط خبرها

خواص انجیر خشک بیشتر بخوانید
ارزش غذایی انجیر: انجیر، قند زیادی دارد. ۵۰ درصد انجیر خشک را قند تشکیل می دهد. همچنین منبع خوبی از...