خط حاملگی

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
تعریف استریا خطوط طولی روی پوست هستند که به دلیل نازک شدن لایه درم و اپیدرم پوست به شکل بریدگی...