خواص انگور

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
مواد مغذی انگور: سالمین نیوز: انگور حاوی 79 درصد آب، 14درصد قندهاي مختلف، املاح معدني و مجموعه‌اي از عناصر و...
بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: درخت انگور درختی است بالا رونده و میوه قدیمی انسانهاست. انگور میوه‌ای شیرین و لذیذ و از نوع...