خواص بارهنگ

سرخط خبرها

بارهنگ بیشتر بخوانید
بارهنگ بارهنگ (Plantago major L) گیاه چندساله‌ای از تیره بارهنگیان است. بارهنگ گیاهی است پایا، ظاهراً بی کرک یا کمی...
بارهنگ بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: بارهنگ گیاهی است علفی و خودرو و چند ساله، دارای برگ های سبز پهن و گل آذین سنبله...