خواص بارهنگ

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
بارهنگ بارهنگ (Plantago major L) گیاه چندساله‌ای از تیره بارهنگیان است. بارهنگ گیاهی است پایا، ظاهراً بی کرک یا کمی...
بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: بارهنگ گیاهی است علفی و خودرو و چند ساله، دارای برگ های سبز پهن و گل آذین سنبله...