پارگی تاندون آشیل

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
پارگی تاندون آشیل آشیل تاندون، گروهی از بافت  های همبند است که ماهیچه های ساق پا را به پاشنه پا...