پارگی دیسک

سرخط خبرها

دیسک کمر بیشتر بخوانید
  سالمین نیوز:رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران با تشریح مهمترین نشانه پارگی دیسک کمر، درباره آسیب‌های زانویی برای رانندگان گفت:...