پارگی رباط صلیبی

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
پارگی رباط صلیبی قدامی رباط متقاطع جلویی، یکی از رباط‌های مهم مفصل زانو است. رباط متقاطع جلویی معمولاً رباط صلیبی...