پایین بودن پلاکت خون

سرخط خبرها

کمبود آهن بیشتر بخوانید
پایین بودن پلاکت خون   پرسش : آیا پایین بودن پلاکت خون به غیر از دارو با خوردن غذا یا...