پر سیاوشان

سرخط خبرها

پرسیاوشان بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: این گیاه دارای شاخه های سیاه، سخت، باریک و براق به درازای تقریبا ۲۰ سانتی‌متر، و برگ‌های کوچکی...