پر مویی

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
تعریف همه افراد مو دارند و غالباً میزان موی آن‌ها بستگی به ساختار ژنتیکی آنها دارد . ولیکن چنانچه شما...