چاق

سرخط خبرها

چاقی بیشتر بخوانید
سالمین نیــوز : چاقی در آلمان در سالهای اخیر چاقی و مبارزه با آن از موضوعات مطرح در آلمان بوده...
چاقی کودک بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: بچه هایی که اضافه وزن دارند تافته جدا بافته ندانیم .اگر فرزند شما دارای اضافه وزن است برای...
اضافه وزن بیشتر بخوانید
سالمین نیوز: مشکلات زیادی در جامعه هست که زنان ایرانی با آن مواجه هستند . یکی از این مشکلات چاقی...