چرک خشک کن

سرخط خبرها

بیشتر بخوانید
سرماخوردگی و جایگزین چرک خشک کن(آنتی بیوتیک)   پرسش: با شروع فصل سرما، برای درمان سرماخوردگی کودکان درصورت چرکی شدن...